Agenda

Betaalbaar fietsbezit en fietsherstel (geannuleerd)

21 april 2022

9:30 am - 12:00 am

Sessie 1 werd geannuleerd.

Leren fietsen, toegang tot een betaalbare fiets, draagkracht om je fiets te laten herstellen of je fiets deftig en veilig stallen: het is niet voor iedereen een evidente zaak. Gelukkig zijn er in Vlaanderen heel wat spelers en initiatieven die fietsen toegankelijk maken voor iedereen. Benieuwd naar wat je zelf kan ondernemen in je gemeente en met welke partners je hiervoor in zee gaat? Of gewoon goesting om je ervaringen te delen met gelijkgestemden en van elkaar te leren? Neem dan deel aan één of meerdere themasessies van Iedereen op de Fiets. Je krijgt inzicht in de drempels én oplossingen voor inclusief en toegankelijk fietsgebruik. Want, zeg nu zelf, iedereen verdient toch het geluk van fietsen?!

In 3 verschillende sessies wordt een andere pijler belicht, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Telkens komen de drempels, oplossingen, lessons learned en good practices aan bod. Wil je echt werken maken van een inclusief fietsbeleid, dan raden we je aan om de 3 sessies bij te wonen.

De Fietsschool, Herwin, Avansa regio Antwerpen, Beweging.net, Fietsberaad, Fietsschool Antwerpen, Mobiel 21, SAAMO Antwerpen en VVSG bundelen binnen de fietsdeal ‘Iedereen op de Fiets’ de krachten om fietsen toegankelijker te maken voor iedereen.

Sessie 1: Betaalbaar fietsbezit en fietsherstel

38% van zij die leerden fietsen in Fietsschool Leuven, stopt met fietsen omdat ze geen betaalbare fiets hebben. De toegang tot kwalitatieve koopfietsen, een laagdrempelig fietsuitleensysteem en betaalbaar fietsherstel zijn dan ook essentiële aspecten voor inclusief fietsgebruik. Maar hoe breng je vraag en aanbod van fietsen bij elkaar? Wat met de pool van vrijwilligers die fietsateliers en fietsuitleensystemen draaiende houden? Wie financiert dit allemaal? En welk aanbod bestaat er al? Optioneel sluit je nadien aan bij een praktijkbezoek.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via dit formulier. Na elke sessie geniet je van een netwerklunch en kan je optioneel aansluiten bij een praktijkbezoek.