Verzamel de juiste partners en sla de handen in elkaar. Sluit een fietsdeal en werk mee aan het fietsbeleid van de toekomst!

Samenwerking

Het bundelen van krachten staat bij de fietsdeal centraal: betrokkenen nemen een gezamenlijk engagement om meer en veiliger fietsen evident te maken. Iedereen krijgt de kans om een schaalsprong te maken. We hanteren dus flexibiliteit bij de opmaak van de fietsdeals: zowel ambitieuze projecten als kleinschaligere oplossingen komen in aanmerking. Via maatwerk afgestemd op jouw mogelijkheden en ambities stellen we de fietsdeal samen. Je kan hiervoor rekenen op onze kennis en expertise. We helpen je mee op pad!

Fietsdeals in alle maten en gewichten

Fietsdeals zijn praktische oplossingen, slimme ingrepen of wervende campagnes om het fietsen in Vlaanderen te stimuleren. Fietsdeals kunnen zich focussen op één concreet project, zoals een fietsdeal rond bijvoorbeeld de aanleg van een fietsroute. Maar er kunnen ook thema’s gebundeld worden: zo kan een fietsdeal zowel de aanleg van een fietssnelweg, als het stimuleren van het gebruik ervan door naburige werkgevers en scholen, als het meten van de impact door onderzoekers bevatten.

Fietsdeals

Verschillende partijen slaan de handen in elkaar om knelpunten in het fietsbeleid aan te pakken.

Draag jouw steentje bij en maak je eigen fietsdeal.

Dien jouw fietsidee in
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Knooppunten en multimodale hubs
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Knooppunten en multimodale hubs
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Verkeersveiligheid
Netwerken en infrastructuur
Knooppunten en multimodale hubs
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)
Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)