Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

Sollicitanten op de fiets

Mensen op zoek naar werk enerzijds en openstaande vacatures anderzijds matchen niet altijd 100%. Soms is vervoersarmoede een reden: geen wagen of fiets ter beschikking, geen openbaar vervoer dat de sollicitant tot bij de potentiële werkplek kan brengen,… Via deze fietsdeal worden Blue Bike deelfietsen gratis ter beschikking gesteld aan sollicitanten zodat ze in eerste instantie kunnen gaan solliciteren. Op die manier kunnen ze zich fietsdelen eigen maken. Om hopelijk nadat ze van start gaan met werken, blijven gebruik  maken van de (deel)fiets voor hun woon-werkverkeer.

De partners van deze fietsdeal zijn aan het onderzoeken of het mogelijk is om bijvoorbeeld vouchers ter beschikking te stellen voor de sollicitanten. Vervolgens wordt er ook een leermoment (digitaal en/of fysiek) voorzien voor VDAB-bemiddelaars zodat ze op de hoogte zijn hoe de deelfietsen kunnen gebruikt worden: vouchers, locaties, halen/terugbrengen, wat bij pech onderweg,…). Op die manier kunnen de VDAB-bemiddelaars met de nodige kennis van zaken deelfietssystemen overbrengen en promoten bij sollicitanten.

Verder wordt er onderzocht of het mogelijk is om VDAB-bemiddelaars een gratis jaarabonnement te geven, zodat ze het ook zelf in de praktijk kunnen testen en het gebruik van de deelfiets zo nog beter kunnen overbrengen aan de sollicitanten. Voorlopig zit dit nog in een onderzoeksfase.

Deze ambitieuze fietsdeal is voorlopig nog een pilootproject. Na positieve evaluatie kunnen ook andere deelfietsenaanbieders een vergelijkbare regeling uitwerken met de VDAB. De Grote Versnelling zal hiertoe de nodige kennisdeling organiseren.

Onze partners