Stuurgroep

De stuurgroep neemt de strategische beslissingen en zorgt voor politieke agendering.