Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

Fietsmeldingen in het VRT Verkeersbulletin

De Fietsersbond en VRT maken werk van fietsverkeersberichten op de VRT-radio en op VRT online kanalen. Zo worden fietsers verwittigd van problemen op hun fietsroute.

Een defecte fietslift, een gladde helling door weersomstandigheden, een omgevallen boom… Het doorbreekt de vlotte doorgang voor fietsers. Om hinder in het fietsverkeer te beperken maken de Fietsersbond en VRT daarom werk van fietsverkeersberichten. Die worden voorgelezen in het radio verkeersbulletin.

Het zijn de fietsers zelf die problemen onderweg melden. Er is een laagdrempelige smartphone app ontwikkeld waarmee fietsers problemen op hun fietsroute kunnen melden. Via een online platform worden meldingen toegevoegd en gewijzigd door individuele gebruikers en overheden. Op termijn moet het zelfs mogelijk zijn aangepast fietsrouteadvies aan te bieden op basis van deze meldingen.

Door ook de fiets een plaats te geven in het verkeersnieuws, wordt bovendien iedereen eraan herinnerd dat de fiets een prima verplaatsingsmiddel is. Met berichten als “Fietspad onderbroken voor aanleg van een tunnel. Fietsverkeer wordt nu omgeleid, maar krijgt een veiligere en kortere route in de plaats van zodra de tunnel klaar is” worden nog meer mensen verleid om de fiets te nemen.

Onze partners