Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

De fiets als motor van tewerkstelling en inclusie

Mobiliteit is een belangrijk middel om te kunnen deelnemen aan onze maatschappij en om iemands individueel levenscomfort te verbeteren.Wanneer we specifiek kijken naar de verschillende vervoersmodi, is de fiets veruit één van de meest betaalbare en haalbare vervoersmiddelen.Het verbeteren van fietsbezit bij kwetsbare doelgroepen resulteert in verbeterde toegang tot educatie en opleidingsmogelijkheden en lost bepaalde arbeidsproblematieken op waarmee de Vlaamse en Nederlandse economie worstelt.

Deze fietsdeal wil oplossingen in kaart brengen voor fietsarmoede en de impact nagaan van fietsbezit op de zelfredzaamheid van individu en maatschappij aan de hand van (academisch) onderzoek, pilootprojecten in Leuven, Gent en Tilburg gericht op fietsvaardigheden, fietsbezit en verbeterde toegang tot arbeids-en opleidingsmarkt, bovenlokale lerende netwerken, communicatie en schaalvergroting

Dit is een samenwerking van Mobiel21, Herw!n, Transport & Mobility Leuven, Breda University of Applied Sciences, Stad Tilburg, Fietsambassade Gent, Velo vzw Leuven.

Vervolg 2022

Momenteel loopt de zoektocht naar cofinanciering voor het project. Op 31 maart werd een projectvoorstel ingediend bij Interreg Vlaanderen-Nederland, een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Het is nog niet bekend of Interreg het projectvoorstel zal weerhouden voor financiering.

Extra informatie kan u vinden in de fietsdeal fiche.