Fietsdeal voor Verkeersveiligheid

Coalitie van 30

50 km/u binnen de bebouwde kom bij gemengd verkeer is een gedateerd gegeven. Het brengt objectieve en subjectieve verkeersonveiligheid  met zich mee. Daarom hebben onder meer Zwalm, Leuven, Beveren, Genk, Hasselt, Sint-Niklaas, Mechelen en Gent ervoor gekozen om de  zone 30 binnen de bebouwde kom breed uit te rollen en/of toe te werken naar een veralgemening van zone 30 in de bebouwde kom. Ze doen dit in samenwerking met VVSG, VSV en Fietsberaad.

Een zone 30 maakt de  stad/gemeente leefbaarder en verkeersveiliger voor bewoners en bezoekers. Het uitrollen van zone 30 is een ambitie die voortkomt uit de Stockholmverklaring, de Burgemeestersconventant en De Wake-up call on road safety van het Europees Parlement.  De verhoogde verkeersleefbaarheid zal ervoor zorgen dat meer mensen durven kiezen voor de fiets. Hierdoor schakelen we niet enkel een versnelling hoger op vlak van verkeersveiligheid, maar maken we ook werk van een duurzamere modal split.

De hoofddoelstelling van deze fietsdeal is het motiveren van zoveel mogelijk steden en gemeenten om te werken aan een verhoogde verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Dit zal gerealiseerd worden door:

  1. Het Oprichten van de ‘coalitie van 30’: Partners die actief kennis delen rond de meerwaarde en mogelijkheden van (een algemene) zone 30
  2. Intentieverklaring ’30 binnen de kom bij gemengd verkeer’: Naar voorbeeld van het charter werftransport en de website van paraatvoordeschoolstraat.be, waarbij het zichtbaar is welke steden en gemeenten de principes onderschrijven, wensen we dit ook te doen voor de toepassingsprincipes van de zone 30 binnen de bebouwde kom bij gemengd verkeer.

Meer informatie kan vind je hier: www.coalitievan30.be