Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

Project Kleuterfietsen

Het project Kleuterfietsen streeft naar een vernieuwde aanpak voor de verkeersveiligheid van kinderen. Via de verkeerslessen wil deze fietsdeal het bewegingsgedrag van de kleuter stimuleren en diens vaardigheden verder ontwikkelen. Maar ook een zekere interesse aanwakkeren voor het fietsen buiten de school.

Het project Kleuterfietsen in PZ Hamme-Waasmunster is een samenwerking tussen de scholen, de ouders en de lokale politie. Dit initiatief legt een belangrijke fundering voor een fietsgewoonte, die zowel goed is voor hun gezondheid en conditie als voor een meer duurzame leefomgeving. Zo’n fietsgewoonte heeft een positieve impact op de familie om daar ook het verplaatsingsgedrag aan te passen. Het helpt de gemeente om het mobiliteitsgedrag van hun inwoners vandaag en morgen te veranderen of te versterken. Ook  voor de lokale politiezone is dit een belangrijk project dat volledig kadert in het begrip “Excellente Politiezorg”. De kinderen en hun (groot)ouders kennen de politiemensen vanuit de schoolbeleving en het project dit is een win-win voor zowel de maatschappij als politiediensten.

Dit project is in PZ Hamme-Waasmunster al meer dan 10 jaar een vaste waarde. We streven ernaar zoveel mogelijk andere politiezones warm te maken voor dit initiatief. Want op het einde van zo’n projectweek kan 90% van de kleuters fietsen op twee wielen. Ca 10% heeft veel geleerd en vooruitgang geboekt. De voorbije jaren zijn ongeveer 3.000 kinderen door het project gefietst, dat aantal willen we graag exponentieel doen toenemen door het in meerdere politiezones ingang te doen vinden.  Om dit te realiseren wordt er een samengewerkt met VSV en Mobiel 21 die met hun ervaring en expertise dit project willen opschalen.

Het bestaande project bekend maken bij andere politiezones gaan we doen door:  

  1. Een gerichte communicatie en het ter beschikking stellen van gemakkelijk toepasbaar materiaal zoals o.a. lesfiches voor scholen, ouders en andere politiezones.
  2. De organisatie van een Webinar “Hoe zelf aan de slag gaan met kleuterfietsen in jouw politiezone/ school” om een bredere uitrol mogelijk te maken. 
  3. Een plaatsbezoek: geen betere manier om de aanpak in de vingers te krijgen dan het te beleven naar het concept van ’train the trainer’.

Onze partners