Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

Centraliseren opleidingen leren fietsen

In de sportsector bieden diverse instanties lessen aan om (beter) te leren fietsen, gericht naar uiteenlopende doelgroepen: personen met een handicap, kleuters, kansengroepen, senioren,… Ook vanuit de mobiliteitssector is het aanbod van fietsinitiaties, behendigheidscursussen en nieuwe fietstypes legio (bvb fietsscholen, lokale politiezones, VSV,…).

Er bestaat evenwel nog geen overzichtelijke website en/of ander platform die het rijke aanbod uit de hoek van zowel sport als mobiliteit bundelt. Deze inventarisatie kan de voedingsbodem vormen voor een meer geïntegreerde aanpak waarbij Sport Vlaanderen en Mobiel 21 samen met het Departement MOW, VSV, de Fietsschool en andere potentiële stakeholders het voortouw wil nemen in het verzamelen en promoten van alles wat met leren fietsen te maken heeft voor alle doelgroepen. Overlappingen en hiaten in het aanbod kunnen bovendien op die manier gedetecteerd en geremedieerd worden.

Doelstelling: ontwikkeling en promotie van een website inclusief geografische, interactieve kaart van Vlaanderen met alle bestaande initiatieven inzake leren fietsen zodat alle huidige en toekomstige fietsers (m/v) op een snelle en efficiënte wijze terecht kunnen bij hun lokale initiatieven.

Voorlopig wordt de fietsdeal nog verder uitgewerkt en wordt er ook gezocht naar middelen om deze fietsdeal verder uit te rollen.

Onze partners