Fietsdeal voor Knooppunten en multimodale hubs

Aanbevelingen verbeteren fietsrouteplanners

De Grote Versnelling startte in 2022 een werkgroep op om het functioneel, recreatief en sportief fietsen meer te gaan verbinden. Een van de resultaten van die overlegmomenten met verschillende stakeholders als: Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Event Flanders, Provincie Antwerpen, Fietsberaad, Fietsersbond, Cycling Vlaanderen, Departement Mobiliteit en Openbare Werken was het opstellen van een aanbevelingsnota rond fietsrouteplanners.

Hieronder kan u de 10 aanbevelingen rond het verbeteren van fietsrouteplanners raadplegen.