Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

Fietsen voor leden voetbalclub

De leden van de lokale voetbalclub HT Zwijnaarde beschikken niet allen over een fiets. De Fietsambassade Gent zet sterk in op het bestrijden van vervoersarmoede via het inzetten van de fiets. Hiervoor heeft De Fietsambassade een Fietsambassadeur vervoersarmoede in zijn rangen.

Leen Baetens, Fietsambassadeur vervoersarmoede De Fietsambassade Gent: “Fietsambassade Gent gaat in gesprek met personen in vervoersarmoede en staat klaar met advies en hulp. We brengen in kaart wat mensen tegenhoudt om te fietsen en proberen die drempels dan stap voor stap weg te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de fietslessen voor volwassenen die nooit eerder leerden fietsen. We werken samen met onder meer de Sportdienst van Stad Gent, Gentse wijkgezondheidscentra, OCMW Gent, Jobteam van Stad Gent en organisaties uit het middenveld.”

De Grote Versnelling zette HT Zwijnaarde en De Fietsambassade Gent rond de (digitale) tafel.

Via het aanbod van 15 fietsen aan sociaal tarief vanuit De Fietsambassade Gent wordt nu tegemoet gekomen aan de nood aan fietsen onder de leden van HT Zwijnaarde. De leden van de voetbalclub HT Zwijnaarde zullen zich binnenkort dus met de fiets kunnen verplaatsen naar de trainingen en/of wedstrijden van de club. Het gebruik van de fiets wordt op die manier maximaal gestimuleerd. Samen fietsen verhoogt tevens de samenhorigheid tussen de clubleden.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Onze Vlaamse fietsambitie is duidelijk: meer en veiliger fietsverkeer. Willen we meer mensen op de fiets krijgen, dan moet dat ook veilig en comfortabel kunnen. Daarom investeren we met Vlaanderen in 2021 en 2022 maar liefst 650 miljoen euro in fietsinfrastructuur. Maar uiteraard is het ook even belangrijk dat mensen beschikken of toegang hebben tot een fiets. Vervoersarmoede moeten we in al zijn facetten bestrijden. Deze fietsdeal is dan ook een mooi initiatief waarmee we de leden enerzijds de kans geven om te kunnen fietsen en anderzijds hen kennis laten maken met de voordelen van fietsen. Mijn ambitie is namelijk het creëren van een fietsreflex waarbij bij elke Vlaming spontaan aan de fiets denkt bij elke verplaatsing.”

Deze samenwerking kan bovendien als best practice gelden (inspirerend voorbeeld) voor andere sportclubs i.s.m. andere lokale sociale economiediensten/fietsservicediensten in Vlaanderen.

Bij HT Zwijnaarde klinkt het: “Voor een aantal jongeren op onze club zou een betaalbare en kwaliteitsvolle fiets een stevige impact kunnen hebben op hun brede levenskwaliteit. Niet alleen om meer en vlotter op de trainingen en wedstrijden te geraken, maar ook op school of bij vrienden. Daarnaast leren de jongeren ook de voordelen van een fiets kennen en leidt dit ertoe dat ze die ook op latere leeftijd blijven gebruiken. Deze fietsdeal is dan ook een (h)eerlijk initiatief!”

Onze partners