Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

Iedereen op de fiets!

Fietsdeal Iedereen op de fiets

Want iedereen verdient het geluk te fietsen!

Wat als je niet kan fietsen of geen toegang hebt tot een betaalbare fiets? Voor minstens 7% van de Vlamingen is dit de realiteit.

In heel Vlaanderen trekken organisaties en vrijwilligers aan de kar om dit aan te pakken en er worden mooie resultaten geboekt. In de Fietsscholen leren mensen fietsen, in de fietsbiebs kunnen kinderen fietsen lenen en projecten zoals Velokadee bieden dan weer een abonnementsformule aan. In de meeste gevallen zijn deze projecten het resultaat van een mooi samenspel van lokale besturen, middenveld en sociale economie.

Uit de dagelijkse praktijk stellen de initiatiefnemers van de fietsdeal ‘Iedereen op de fiets’ vast dat er enorm veel spelers zijn die een rol kunnen opnemen om aan de vier pijlers van inclusief fietsen te werken: inclusieve fietseducatie, betaalbare fietsherstellingen, veilige en betaalbare stallingen en brede toegang tot betaalbare fietsen. Het opzet van deze fietsdeal is dan ook om alle belanghebbenden, expertise en know-how samen te brengen en naar een gedragen set van mogelijke oplossingen te werken. Zo kunnen we inclusief fietsen een stevige duw in de rug geven.

De initiatiefnemers willen op basis van beschikbare data bouwen aan een coalitie van organisaties die de fiets als inclusieve motor van verandering zien.

Bovendien organiseren de initiatiefnemers drie verschillende themasessies rond fietsinclusie en -armoede. Schrijf je snel gratis in om een van deze sessies te volgen.

Jan Christiaens, algemeen directeur Mobiel 21:

“Het lerend netwerk zal participatief georganiseerd worden zodat de verschillende partners het mee vorm kunnen geven en zo kruisbestuiving en innovatieve ideeën kunnen groeien. Dankzij de samenwerking in het lerend netwerk hopen we te komen tot acties die oplossingen kunnen aanreiken. Enerzijds door lokale besturen met deze concrete acties te stimuleren en ondersteunen om in te zetten op de 4 pijlers van inclusief fietsen. Anderzijds door verschillende (middenvelds)organisaties samen te brengen en een gepaste bevraging bij bestaande fietsscholen en andere fietsinitiatieven te organiseren om zo een beter zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en de mogelijke kansen. Zo krijg je #iedereenopdefiets.”

Liesbet Veulemans, projectmedewerker Avansa regio Antwerpen:

“Men gaat er vaak van uit dat iedereen kan fietsen, maar in de realiteit merken we dat dit toch niet voor iedereen even evident en eenvoudig is. Kunnen fietsen is soms nog niet eens de grootste drempel! Vaak speelt het financiële ook een grote rol. Een fiets kopen en onderhouden vraagt immers veel extra’s die er niet zijn op het einde van de maand. Iedereen op de fiets wil zeggen dat je alle aspecten van het fietsen in het vizier moet hebben, niet alleen inzetten op het leren fietsen of het helpen bij de aankoop van een fiets. Belangrijk is ook te zorgen voor alles wat er nadien komt: waar kan ik naartoe om mijn fiets betaalbaar te laten herstellen, waar kan ik mijn fiets veilig stallen,… Anders riskeer je van de lust van het fietsen de last te maken van (weer) iets wat niet gelukt is.”

Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken: 

“De fiets heeft veel potentieel om vervoersarmoede tegen te gaan, zeker in steden waar de afstand tot activiteiten en diensten korter is. Hier zien we dat maar liefst 16% niet kan fietsen en dat 30% zelfs geen fiets heeft. Dat zet duidelijk een rem op een deelname aan duurzame mobiliteit. Door vele organisaties nu samen rond de tafel te brengen kunnen we hieraan oplossingen bieden. Dat is de rol van De Grote Versnelling: stakeholders verenigen zodat er een duidelijke win-winsituatie ontstaat die het fietsgebruik alleen maar ten goede kan komen.” 

Onze partners