Fietsdeal voor Beter draagvlak voor de fiets (sensibilisatie)

Bike For Life

Met Bike for Life organiseren de Fietsersbond, Sport Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, VVSG, UNIZO, VOKA Vlaams-Brabant, departement MOW en Slim naar Antwerpen “fietsen voor het goede doel”. Het prikkelt bedrijven, werkgevers en overheden om van 1 tot en met 24 september met hun personeel naar het werk te fietsen. En dat ten voordele van Kom op tegen Kanker, de officiële charity partner van het WK Wielrennen. 

Het evenement heeft als doel mensen vaker te laten fietsen (naar het werk). Maar het vestigt meteen ook de aandacht op de maatschappelijke behoeften en noden op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. In de toekomst zal namelijk floating data verzameld worden die ten goede komt aan het functioneel fietsgebruik. In 2021 richt het event zich op werkgevers en werknemers, maar vanaf 2022 kan ook het grote publiek deelnemen.

Het evenement is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Voorbije jaren organiseerde de Fietsersbond het al. Maar met de ondersteuning van de bijkomende partners, krijgt Bike for Life extra wind in de rug.