Nieuws

Actie #Fietsvrij

Met de actie #fietsvrij herstellen en schenken Fietspunten en Fietsbiebs in Vlaanderen en Brussel in samenwerking met de lokale besturen fietsen aan vluchtelingen en andere kwetsbare gezinnen. Zo kunnen o.a. Oekraïners kennis maken met onze Vlaamse fietscultuur.

Vanaf dinsdag 29 maart kan je in een Fietspunt of Fietsbieb terecht om je oude damesfietsen, kinderfietsen of fietskarren te schenken. De fietsen en karren zullen hersteld worden en via de gemeente of stad ter beschikking gesteld worden aan vluchtelingen en andere sociaal kwetsbare personen. Bovendien krijgen de lokale besturen ook handvaten mee voor de doorverwijzing van de vluchtelingen naar lokale fietslessen om indien nodig te leren fietsen.

Solidair fietsvrij.be

Wie zijn/haar/hun oude fiets wil doneren, kan deze naar een Fietspunt of Fietsbieb in de buurt brengen. De lijst met adressen vind je op www.fietsvrij.be. Deze lijst van inzamelpunten wordt constant geüpdatet. “In eerste instantie wilden De Fietspunten met #fietsvrij een solidariteitsactie voor de vluchtelingen uit Oekraïne opzetten, nu verruimen we de actie ook naar andere vluchtelingen of kwetsbare gezinnen en kinderen die geen toegang hebben tot een betaalbaar vervoersmiddel”. Eva Verraes directeur van HERW!N, de koepel van de Fietspunten.

Fietsverhuur, -herstel en leren fietsen

De deelnemende Fietspunten en Fietsbiebs screenen de ingezamelde fietsen. Kwalitatieve fietsen worden volledig terug op punt gezet en – indien nodig – hersteld. Fietsen die niet hersteld kunnen worden, worden gedemonteerd. Zo kunnen bepaalde onderdelen nog worden hergebruikt.

Afhankelijk van de specifieke noden in een regio worden afspraken gemaakt tussen de lokale besturen en de Fietspunten om de fietsen via verschillende formules (verhuur, schenking, verkoop) ter beschikking te stellen aan de vluchtelingen. De Fietsbieb wil zijn steentje bijdragen door kinderfietsen in te zamelen en uit te lenen aan de kinderen van vluchtelingen die hier in België een onderdak hebben gevonden.  De Fietsbiebs voorzien 1 jaar gratis lidmaatschap om de fiets te ontlenen, per binnengebrachte fiets.

Ook de Fietserbond roept al haar leden en alle fietsers in Vlaanderen en Brussel op om met het schenken van hun ongebruikte fiets het verschil te kunnen maken voor nieuwkomers. “Met Fietsvrij bouwen we zo samen aan een warm fietsnetwerk in Vlaanderen en Brussel.” Wies Callens, woordvoerder Fietserbond.

Samen met de gemeenten en steden

Naast het ter beschikking stellen van een fiets is het ook belangrijk dat de fiets effectief gebruikt wordt. Fietsberaad Vlaanderen zorgt ervoor dat steden en gemeenten de nodige informatie krijgen en verspreidt via haar netwerk de kennis over de werking van Fietspunten, de Fietsbiebs en fietsscholen: Hoe het gebruik van de fiets bij vluchtelingen stimuleren via fietsscholen? Naar welke lokale fietslessen doorverwijzen?

“Sommige steden en gemeenten maakten al goede afspraken met het Fietspunt, maar andere gemeenten zijn nog niet vertrouwd met de werking. Deze actie biedt de kans om de meerwaarde die Fietspunten en fietsbibs kunnen hebben voor het lokale beleid, extra in de verf te zetten,” zo zegt Jan Vermeulen, voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen.

Over de Fietspunten

De Fietspunten zijn lid van HERW!N, collectief van sociale circulaire ondernemers. De Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met openbaar vervoer door in de treinstations verschillende fietsdiensten aan te bieden. Zij herstellen en verhuren fietsen en stellen zo mensen die, om welke reden dan ook, weinig of geen kansen hebben op de gewone arbeidsmarkt tewerk. #socialeeconomie

Over de Fietsbieb

De Fietsbieb is een project van beweging.net en draait vooral op de inzet van vrijwilligers, actief in de lokale uitleenpunten. Fietsbieb is een deelsysteem voor kinderfietsen waar je voor €20 per jaar een tweedehandsfiets, volledig in orde en op maat, kan ontlenen. Is de fiets te klein geworden, kan je hem gewoon komen wisselen voor andere fiets uit het aanbod.