Nieuws

De Grote Versnelling gaat van start

Op donderdag 8 april 2021 ging De Grote Versnelling officieel van start. Dit gebeurde met de ondertekening van de intentieverklaring. Hiermee engageren de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, de Vlaamse provincies en steden en gemeenten zich tot het realiseren van een schaalsprong van het fietsbeleid in Vlaanderen. We doen dit met fietsdeals: overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren die knelpunten in het fietsbeleid oplossen.

Het fietsbeleid in Vlaanderen nog een niveau hoger tillen, dat is het doel van De Grote Versnelling. We bouwen daarvoor een netwerkorganisatie uit waarin alle betrokkenen op een gelijkwaardig niveau en in co-creatie samenwerken. Aan de basis van deze samenwerking ligt de intentieverklaring. Die stelt drie grote actiepunten voorop, gebald in onze missie.

Iedereen kan meewerken. Grote én kleine projecten komen in aanmerking en kunnen een fietsdeal worden. Fietsdeals kunnen voorgesteld worden vanuit een reeds bestaand samenwerkingsverband. Maar geïnteresseerden kunnen hun voorstel of idee ook voorleggen, en dan brengen wij de geschikte partners samen.

Lees hier het persbericht van de start van De Grote Versnelling.

Lees hier de intentieverklaring.