Nieuws

Start van een nieuwe fietsdeal: ‘Verknoopt naar het werk’

Vandaag gaven Koen Kennis, Luk Lemmens en Wies Callens het officiële startschot voor de fietsdeal Verknoopt naar het werk. De Grote Versnelling wil met deze fietsdeal werknemers stimuleren om via het lokale fietsknooppuntennetwerk naar het werk te fietsen. Deze Fietsdeal is gekoppeld aan het evenement Bike To Work, een initiatief van de Fietsersbond. Er zijn verschillende routes uitgestippeld om naar deelnemende bedrijven via fietsknooppunten in Antwerpen, Brugge en Leuven te fietsen. Met deze fietsdeal willen we het recreatief en functioneel fietsen met elkaar verbinden.

Ophangen van het eerste overzichtsbord aan Berchem station

Fietsdeal ‘Verknoopt naar het werk’ zet troeven recreatieve routes in de kijker

Het verbinden van het functionele en recreatieve fietsverkeer is één van de hoofddoelstellingen van De Grote Versnelling. Wie tijdens het weekend fietst, kan dat ook tijdens de week naar het werk en omgekeerd.

Via de fietsdeal ‘Verknoopt naar het werk’ verbinden we het bestaande netwerk aan (recreatieve) fietsknooppunten en recreatieve fietsroutes met verschillende bedrijven(zones).

Via tijdelijke bewegwijzering naar bedrijven, vertrekkende vanuit het recreatieve fietsnetwerk, doen we zo bij recreatieve fietsers de reflex ontstaan dat ze ook met de fiets naar het werk kunnen en dat ze in veel gevallen van dezelfde recreatieve fietsroutes gebruik kunnen maken. Deze recreatieve fietsroutes zijn veilige en aangename routes en kunnen wegens hun directe verbinding de fietsende werknemers ook snel op hun werk brengen.

We brengen de bewegwijzering aan tijdens de maand september op het grondgebied van de WK Wielrennen-steden (Leuven, Antwerpen, Brugge, Knokke-Heist).

De bewegwijzering is nu in eerste instantie tijdelijk (tot na het WK), maar via deze campagne beogen we ook op langere termijn samenwerkingsverbanden tussen mobiliteitsdiensten en toeristische diensten met het oog op een onderlinge versterking van elkaars netwerken en communicatie.

Deze campagne loopt in samenwerking met bedrijven die deelnemen aan Bike to Work / Bike for Life, het actieprogramma van de Fietsersbond om fietsgebruik naar het werk structureel te verankeren en uit te breiden (www.biketowork.be).

Wies Callens, woordvoerder Fietsersbond vzw: “Fietsgebruik kan en moet omhoog. Alle middelen daartoe zijn welkom. Door potentiële fietsers naar het werk te wijzen op de mogelijkheden van recreatieve routes, zetten we hen op weg naar een duurzaam en veilig woon-werkverkeer. Deze fietsdeal kadert eveneens in onze lopende campagne Bike for Life waarbij we een maand voor het WK Wielrennen inzetten op functioneel fietsen naar het werk.“

Via deze campagne realiseren we:

  1. Dat werknemers worden geholpen een veilige en ontspannen route naar het werk te vinden, via autoluwe wegen. Dit draagt bij aan de (geestelijke) gezondheid van werknemers, verlaagt de parkeerdruk bij het bedrijf en zorgt voor meer duurzame verplaatsingen.
  2. Dat recreatieve fietsers zich ervan bewust worden welke bedrijven(zones) er in de buurt liggen. Het is dus tevens een sensibiliseringscampagne voor het grote publiek, en brengt het recreatief fietsen en functioneel fietsen letterlijk samen. In het weekend kan je met andere woorden zien dat je ook tijdens de week met je fiets naar het werk kan pendelen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken: “In het verkeersveiligheidsplan trek ik resoluut de kaart van de actieve weggebruikers. Door recreatieve fietsroutes in te schakelen voor het woon-werkverkeer kunnen we het nog veiliger maken voor fietsers. De Grote Versnelling zet in op verbinding en versterking tussen vele actoren. Deze fietsdeal past perfect in onze doelstelling om recreatief en functioneel fietsen nauwer bij elkaar te laten aansluiten”.

Luk Lemmens, gedeputeerde Provincie Antwerpen bevoegd voor Mobiliteit: “Provincie Antwerpen heeft een ruim netwerk van functionele en recreatieve fietsroutes. Toerisme Provincie Antwerpen analyseerde de voorbije fietszomer met behulp van digitale tellers, verspreid over het fietsknooppuntennetwerk in de provincie. Hoewel de natte zomer voor een dipje zorgde, blijken de recreatieve fietsroutes het goed te doen. Daarom blijft de provincie Antwerpen inzetten op kwaliteitsverbetering en nieuwe initiatieven als de icoonfietsroutes. Met deze fietsdeal worden de troeven van de recreatieve fietsroutes voor veilige en snelle fietsverbindingen extra in de kijker gezet. Niet enkel via onze fietsostrades maar ook via het recreatieve netwerk kunnen werknemers snel en veilig tot op hun werk fietsen.”

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit Stad Antwerpen: “In Antwerpen verkiezen al heel wat werknemers  de fiets voor hun woon-werkverkeer.  Uit een bevraging van Slim naar Antwerpen blijkt dat ten opzichte  van 2016 bijkomend 26% van de Antwerpse werknemers de auto voortaan laat staan om te pendelen. Dat heeft te maken met onze investeringen in infrastructuur, maar ook met onze proactieve benadering van bedrijven en hun personeel. De Stad Antwerpen steunt werknemers die de auto thuislaten en de fiets naar het werk nemen zolang hun route door het Antwerpse hindergebied loopt (Antwerpen en Zwijndrecht). In 2022 verwachten we bovendien de uitrol van een gigantisch netwerk van 1650 e-bikes in de Vervoerregio Antwerpen. Ook dat moet een grote boost geven aan de Antwerpse modal shift