Nieuws

Opstart professionele fietskoerier Werkmmaat Lier

Werkmmaat vzw wil zijn steentje bijdragen om het leven in de Antwerpse zuidrand nog veiliger en
gezonder te maken. Daarom voorzien ze fietskoeriers met een elektrische bakfiets in functie van lokale
ondernemers. Zij kunnen zo hun leveringen klimaatneutraal, sneller en zonder files versturen. De
fietskoerierdienst kan ook als katalysator werken voor circulaire projecten. Werkmmaat vzw creëert op
die manier ook tewerkstellingsplaatsen voor langdurig werkzoekenden in een job met toekomst.

Werkmmaat vzw werkt hiervoor samen met Stad Lier en het Brusselse Urbike.


Proefproject in coronatijden


Het idee voor een fietskoerier in Lier kreeg concrete vorm in de corona-periode.


Werkmmaat vzw startte toen i.s.m. Stad Lier een ad-hoc fietskoerierdienst op. In de periode van de
tweede lockdown (24/11/2020 tot 08/01/2021) reden de medewerkers van Werkmmaat met twee al
beschikbare elektrische bakfietsen rond om pakjes van lokale handelaars gratis naar klanten te brengen
en maaltijden van het sociaal restaurant (Mivas) tijdig bij senioren af te leveren.


Stad Lier zorgde voor de communicatie, betaalde een gedeelte van de werkuren en kocht een cargo-bak
met bestickering aan voor de bakfiets.


Bert Wollants en Rik Verwaest, schepenen van respectievelijk mobiliteit en lokale economie Stad Lier:
”Tijdens een proefproject van 24 november 2020 t/m 8 januari 2021 konden Lierse handelaars eerder al
gebruik maken van een gratis fietskoerierdienst voor de levering van hun pakketjes, als extra coronaondersteuning.
In samenwerking met Werkmmaat vzw voorzag de stad 2 fietskoeriers met cargofietsen
die voor leveringen zorgden in Lier en Koningshooikt. Dit proefproject werd ondertussen ook verlengd tot
eind 2021 voor de commerciële piekperiodes: Pasen, Moederdag, Local Friday, Sinterklaas, Kerst (voor
meer info: https://lier.be/fietskoerierdienst-voor-lierse-handelaars). Met de fietsdeal willen we vanuit Stad
Lier een structureel aanbod van een fietskoerierdienst mee faciliteren”.

Daarnaast leverde Werkmmaat vzw ook maaltijden van het sociale restaurant aan senioren. Dankzij het
tijdelijke project konden drie van de medewerkers, die anders technisch werkloos zouden zijn omwille
van corona, toch aan de slag blijven.

Professionele fietskoerierdienst

Werkmmaat vzw merkte dat er veel vragen waren waar ze niet op konden inspelen: een constante
dienstverlening met ook mogelijkheden voor zaterdag- en avondleveringen bijvoorbeeld. Of aangepaste
technologie. Na evaluatie van het tijdelijke (nood)project, bleek er zowel bij de gemeentes in en buiten
de regio en lokale handelaars veel vraag te zijn om deze service te continueren.


Dit deed het idee rijpen om een volwaardige en professionele fietskoerierdienst op te zetten, met meer
mogelijkheden en een volwaardig begeleidingstraject voor de fietskoeriers.


Bram Dekoning, Coach Lier & Projectontwikkelaar Antwerpse Zuidrand Werkmmaat vzw: “Als lokale
diensteneconomiebedrijf willen we haalbare jobs met toekomst creeëren. We creeëren werkplekken voor
medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt met coaching- en opleidingsmogelijkheden.
Doel is dat deze medewerkers uiteindelijk in het reguliere arbeidscircuit terechtkomen. Met de geplande
fietskoerierdienst geven we een duurzame impuls aan een bloeiend en veilig Liers stadscentrum met
florerende lokale handelaars”.


Circulaire projecten


Het duurzame transport van de fietskoerier biedt extra kansen, vooral voor circulaire projecten. Zo
kunnen niet alleen maaltijden en producten geleverd worden, maar ook andere zaken (bijvoorbeeld
herbruikbare verpakkingen en afval) terug meegebracht worden. Met de fiets geraak je immers overal,
in het drukke centrum met de kleine straatjes, en tot bij de achterdeur. En dat alles zonder overlast of
emissies.


Jobs


Bovendien zijn dit nuttige en leerrijke jobs voor de medewerkers van Werkmmaat vzw. De job is haalbaar
voor verschillende profielen die door de vzw worden toegeleid. De job van fietskoerier is er eentje met
toekomst, gezien de huidige ontwikkelingen in duurzame stadslogistiek.


Philippe Lovens, CEO Urbike: “We ondersteunen lokale besturen, vzw’s en bedrijven bij het opzetten van
fietskoerierdiensten als een duurzaam economisch model dat sociale tewerkstelling oplevert. Urbike
promoot het vervoer van goederen per fiets. Ons doel is bestelwagens en lichte vrachtwagens geleidelijk
te vervangen door cargofietsen voor de laatste kilometers.”


Uitwisseling van kennis en ervaringen via De Grote Versnelling

De Grote Versnelling heeft als doelstelling het fietsbeleid te versnellen en te verdiepen. Drie grote
ambities liggen hieraan ten grondslag: hoger fietsgebruik (20% van de verplaatsingen in Vlaanderen
tegen 2025 met de fiets), veiliger fietsverkeer (Vision Zero tegen 2040) en een nauwere aansluiting
tussen het functionele en recreatieve fietsgebruik.


Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken: “In deze fietsdeal van De Grote
Versnelling komen twee heel mooie initiatieven samen: het gebruik van de fiets als transportmiddel en het
bieden van een job aan langdurige werkzoekenden. Wanneer we kijken naar het vermijden van files,
kan transport per fiets een enorme ontlasting betekenen voor de verkeersdrukte. Dit past dan ook volledig
in mijn visie op duurzaam en groener vervoer.”