Nieuws

Eerste fietsdeals zijn binnen: ‘Bike for Life’ en ‘Fietsmeldingen in het VRT-verkeersbulletin’

De Grote Versnelling – het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de lokale besturen – sluit zijn eerste fietsdeals af: de fietscampagne ‘Bike for Life’ en het opnemen van fietsmeldingen in het VRT-verkeersbulletin. Deze eerste fietsdeals stimuleren het fietsgebruik voor woon-werkverkeer

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het is onze ambitie om tegen 2025 het aandeel van de fiets bij functionele verplaatsingen te laten stijgen tot 20%. Ik wil een fietsreflex creëren zodat mensen spontaan voor de fiets kiezen voor hun verplaatsingen naar het werk of school maar ook in hun vrije tijd. Via het sluiten van fietsdeals tussen verschillende actoren, willen we samen nog meer werk maken van een sterk fietsbeleid. Met de eerste fietsdeals zetten we in op die samenwerking en het motiveren van fietsverplaatsingen.”

Bij het afsluiten van fietsdeals staat het bundelen van krachten en kennis centraal om zo het fietsbeleid in Vlaanderen te versnellen en te verdiepen. Het zijn overeenkomsten tussen diverse overheden, bedrijven, verenigingen, scholen, kennisinstellingen of andere stakeholders.

Fietsdeal Bike for Life

Met de start van het WK wielrennen in september slaat de wielerkoorts weer volop toe in Vlaanderen. Met Bike for Life stimuleert de Fietsersbond bedrijven, werkgevers en overheden om van 1 t.e.m. 24 september met hun personeel naar het werk te fietsen. En dat ten voordele van Kom op tegen Kanker, de officiële charity partner van het WK. Via de fietsdeal zetten Fietsersbond, Sport Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, UNIZO, Voka Vlaams-Brabant, Departement MOW en Slim naar Antwerpen hun schouders onder het initiatief en geven Bike for Life extra wind in de rug.

Wies Callens, woordvoerder Fietsersbond vzw: “Bike for Life wil meer mensen vaker laten fietsen (naar het werk) met als doelstelling dat ze fietsen ontdekken als een vanzelfsprekende, functionele, duurzame en gezonde mobiliteitskeuze. De Fietsersbond wil Bike for Life laten uitgroeien tot een jaarlijkse, begeesterende campagne voor functioneel fietsen met het oog op een permanente gedragswijziging bij werkgevers en werknemers. Een ideale fietsdeal dus waarmee we vanuit de Fietsersbond ook onze schouders onder De Grote Versnelling willen zetten. Bike for Life wil vanaf 2022 floating bike data verzamelen die als input kan gebruikt worden voor het fietsbeleid.”

Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant: “Ik heb zelf al ervaren dat ik met de fiets sneller van mijn woonplaats op kantoor geraak. Extra stimulansen om het woon-werkverkeer te verduurzamen zijn meer dan welkom. We moeten ervoor zorgen dat het hoger fietsgebruik van tijdens de lockdownmaanden een blijver wordt.”

Fietsdeal Fietsmeldingen in het VRT-Verkeersbulletin

Doelstelling van deze fietsdeal is het aanbieden van verkeersinformatie die relevant is voor fietsers via het verkeersbulletin op de VRT-radio en online VRT-kanalen. De Fietsersbond zal een laagdrempelige smartphone app lanceren waarmee fietsers (dynamisch) problemen op hun fietsroute kunnen melden die ze ervaren tijdens het fietsen: afgesloten fietsroutes, obstakels, fietsongevallen,… Via een online platform kunnen meldingen toegevoegd en gewijzigd worden door individuele gebruikers en overheden. In een verdere doorontwikkeling willen de initiatiefnemers aangepast routeadvies aanbieden aan fietsers op basis van deze meldingen.

Wies Callens, woordvoerder Fietsersbond vzw: “Met deze fietsdeal wordt de focus in de verkeersberichtgeving uitgebreid van enkel gemotoriseerd verkeer (en sporadisch openbaar vervoer) naar regelmatige meldingen over fietsverkeer. Daardoor wordt de fiets als een evenwaardig vervoersmiddel in de kijker gezet. Dit moet ook mee zorgen voor een mental shift bij de pendelaars.”

Hajo Beeckman, VRT verkeersredactie: “We geven al langer ook informatie voor de gebruikers van het openbaar vervoer, dus waarom fietsers bijvoorbeeld niet waarschuwen dat er een versperring is op de F1-fietssnelweg van Antwerpen naar Mechelen? Deze fietsdeal zet een nieuwe stap in de verkeersinformatie op de VRT.”

Jan Vermeulen, burgemeester Deinze: “Eerste vereiste om meer mensen op de fiets te krijgen is betere infrastructuur. De fietsmeldingen via de VRT-verkeersinformatie kan op termijn helpen om onze fietsinfrastructuur in Vlaanderen te verbeteren. Daar willen we ook met de lokale besturen mee onze schouders onder zetten.”

Fietsdeals ter inspiratie

De eerste fietsdeals zijn nu afgesloten. In de werkgroepen van De Grote Versnelling liggen nog een pak voorstellen voor fietsdeals op de plank.

Patrick D’haese, programmamanager De Grote Versnelling: “De komende maanden zullen op regelmatige basis fietsdeals worden afgesloten. Die moeten ook anderen inspireren om weer nieuwe fietsdeals voor te stellen. Samenwerking is cruciaal om het fietsbeleid in Vlaanderen te versnellen en te verdiepen.”